తెలుగు దారం...... Chalanachithram.com | Topics | Search
Hide Clipart | Log Out | Register | Edit Profile

Last 30 mins | 1 | 2 | 4 hours     Last 1 | 7 Days

Chalanachithram.com DB » Archives » Archive through February 19, 2010 » తెలుగు దారం... « Previous Next »

Author Message
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Cyberabadsinnodu
Junior Artist
Username: Cyberabadsinnodu

Post Number: 88
Registered: 02-2010
Posted From: 24.243.126.91

Rating: N/A
Votes: 0 (Vote!)

Posted on Thursday, February 18, 2010 - 12:41 am:   Insert Quote Edit PostDelete PostPrint Post   Move Post (Moderator/Admin Only)Ban Poster IP (Moderator/Admin only)


రౌడీ:


అలాక్కానీయండి....
దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స...
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Cyberabadsinnodu
Junior Artist
Username: Cyberabadsinnodu

Post Number: 87
Registered: 02-2010
Posted From: 24.243.126.91

Rating: N/A
Votes: 0 (Vote!)

Posted on Thursday, February 18, 2010 - 12:34 am:   Insert Quote Edit PostDelete PostPrint Post   Move Post (Moderator/Admin Only)Ban Poster IP (Moderator/Admin only)


Gandhiguevara:


ఇది దించుకో....
దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స...
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Rowdy
Junior Artist
Username: Rowdy

Post Number: 648
Registered: 01-2010
Posted From: 98.193.70.249

Rating: N/A
Votes: 0 (Vote!)

Posted on Thursday, February 18, 2010 - 12:33 am:   Insert Quote Edit PostDelete PostPrint Post   Move Post (Moderator/Admin Only)Ban Poster IP (Moderator/Admin only)

దయచేసి ఇక్కడ టెంగ్లిష్ లో టైపకండి : :D
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Rowdy
Junior Artist
Username: Rowdy

Post Number: 647
Registered: 01-2010
Posted From: 98.193.70.249

Rating: N/A
Votes: 0 (Vote!)

Posted on Thursday, February 18, 2010 - 12:32 am:   Insert Quote Edit PostDelete PostPrint Post   Move Post (Moderator/Admin Only)Ban Poster IP (Moderator/Admin only)


Cyberabadsinnodu:
ఎంతమాటెంతమాట ... తెలుగులో టైప్ చేసీ చేసీ ఇక్కడ ఈ కొట్ట టైపింగ్ కి అలవాటు పడాలంటే కష్టంగా ఉంది ... నా ప్రొఫైల్ లో ఒక సైటుంటది, ఆ సైటులో ఉండీ ఉండీ టైపడమ్ కష్టంగా ఉంది :(
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Opal
Junior Artist
Username: Opal

Post Number: 313
Registered: 11-2009
Posted From: 202.129.237.234

Rating: N/A
Votes: 0 (Vote!)

Posted on Thursday, February 18, 2010 - 12:29 am:   Insert Quote Edit PostDelete PostPrint Post   Move Post (Moderator/Admin Only)Ban Poster IP (Moderator/Admin only)


Gandhiguevara:

nuvvu psycho vi...nalukalu kosthav...inka edo edo chesthav...nenu nee jattu kachi
inka koyyanu le topaz blade lu dorkathalevanta market lo..
Admin garu nakoooooooooo peddhaaaa kutumbhanni icharu
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Gandhiguevara
Side Hero
Username: Gandhiguevara

Post Number: 4317
Registered: 10-2009
Posted From: 24.130.195.86

Rating: N/A
Votes: 0 (Vote!)

Posted on Thursday, February 18, 2010 - 12:26 am:   Insert Quote Edit PostDelete PostPrint Post   Move Post (Moderator/Admin Only)Ban Poster IP (Moderator/Admin only)


Opal:

oka jattu lo vundhama?
nuvvu psycho vi...nalukalu kosthav...inka edo edo chesthav...nenu nee jattu kachi
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Cyberabadsinnodu
Junior Artist
Username: Cyberabadsinnodu

Post Number: 86
Registered: 02-2010
Posted From: 24.243.126.91

Rating: N/A
Votes: 0 (Vote!)

Posted on Thursday, February 18, 2010 - 12:25 am:   Insert Quote Edit PostDelete PostPrint Post   Move Post (Moderator/Admin Only)Ban Poster IP (Moderator/Admin only)


Gandhiguevara:

unlces... telugulo elaa post cheyyaali...jara cheppandi


పక్క దారం లో రౌడీ ఒక లింకు ఇచ్చాడు అది డి.ఎల్. సేసుకుని...తెలుగు డాట్ హే.టి.అమ్.ఎల్. లో ప్రయత్నించుడు..
దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స...
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Opal
Junior Artist
Username: Opal

Post Number: 309
Registered: 11-2009
Posted From: 202.129.237.234

Rating: N/A
Votes: 0 (Vote!)

Posted on Thursday, February 18, 2010 - 12:24 am:   Insert Quote Edit PostDelete PostPrint Post   Move Post (Moderator/Admin Only)Ban Poster IP (Moderator/Admin only)


Gandhiguevara:

hemti...neeku bhee telvadaa?
naku bhi thelvadhu neeku bhi thelvadhu manam oka jattu lo vundhama?
Admin garu nakoooooooooo peddhaaaa kutumbhanni icharu
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Gandhiguevara
Side Hero
Username: Gandhiguevara

Post Number: 4315
Registered: 10-2009
Posted From: 24.130.195.86

Rating: N/A
Votes: 0 (Vote!)

Posted on Thursday, February 18, 2010 - 12:23 am:   Insert Quote Edit PostDelete PostPrint Post   Move Post (Moderator/Admin Only)Ban Poster IP (Moderator/Admin only)


Opal:

nuvvu nersukunnaka naku kooda jara cheppu
hemti...neeku bhee telvadaa?
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Opal
Junior Artist
Username: Opal

Post Number: 305
Registered: 11-2009
Posted From: 202.129.237.234

Rating: N/A
Votes: 0 (Vote!)

Posted on Thursday, February 18, 2010 - 12:20 am:   Insert Quote Edit PostDelete PostPrint Post   Move Post (Moderator/Admin Only)Ban Poster IP (Moderator/Admin only)


Gandhiguevara:

unlces... telugulo elaa post cheyyaali...jara cheppandi
nuvvu nersukunnaka naku kooda jara cheppu
Admin garu nakoooooooooo peddhaaaa kutumbhanni icharu
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Gandhiguevara
Side Hero
Username: Gandhiguevara

Post Number: 4313
Registered: 10-2009
Posted From: 24.130.195.86

Rating: N/A
Votes: 0 (Vote!)

Posted on Thursday, February 18, 2010 - 12:19 am:   Insert Quote Edit PostDelete PostPrint Post   Move Post (Moderator/Admin Only)Ban Poster IP (Moderator/Admin only)

unlces... telugulo elaa post cheyyaali...jara cheppandi
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Cyberabadsinnodu
Junior Artist
Username: Cyberabadsinnodu

Post Number: 85
Registered: 02-2010
Posted From: 24.243.126.91

Rating: N/A
Votes: 0 (Vote!)

Posted on Thursday, February 18, 2010 - 12:18 am:   Insert Quote Edit PostDelete PostPrint Post   Move Post (Moderator/Admin Only)Ban Poster IP (Moderator/Admin only)

తెలుగు భాష పేరు చెప్పినా సరే నీకు నిద్ర ఆవహిస్తున్నది.. అంటే అయ్యారే...అసలు ఇది మన తెలుగు జాతికే అవమానం...
Identity Revealed....
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Rowdy
Junior Artist
Username: Rowdy

Post Number: 642
Registered: 01-2010
Posted From: 98.193.70.249

Rating: N/A
Votes: 0 (Vote!)

Posted on Thursday, February 18, 2010 - 12:14 am:   Insert Quote Edit PostDelete PostPrint Post   Move Post (Moderator/Admin Only)Ban Poster IP (Moderator/Admin only)

ఇప్పుడా? ... నిద్ర కొంచెం కొంచెం ముంచుకు వస్తుంది ...
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Cyberabadsinnodu
Junior Artist
Username: Cyberabadsinnodu

Post Number: 82
Registered: 02-2010
Posted From: 24.243.126.91

Rating: N/A
Votes: 0 (Vote!)

Posted on Thursday, February 18, 2010 - 12:08 am:   Insert Quote Edit PostDelete PostPrint Post   Move Post (Moderator/Admin Only)Ban Poster IP (Moderator/Admin only)

రండి..ఇక్కడ తెలుగు లో పోస్టింగులు చేద్దాం....
Identity Revealed....

Add Your Message Here
Posting is currently disabled in this topic. Contact your discussion moderator for more information.